Výcviky

Co se osvědčuje v komunikaci s druhými?

... a vychází to ze systemického myšlení a na řešení orientovaného přístupu ...

Ucelený cyklus tří sobotních seminářů, který může být úvodem k výcviku koučování.

více info a přihlášky zde


Systemické koučování - 1. ročník

Základní výcvik systemického přístupu v koučování je zaměřen na teorii, metodiku a praxi při práci s jednotlivcem. Je vhodný pro interní kouče, manažery, personalisty, sociální pracovníky a všechny, kteří chtějí zlepšit svoji schopnost vést smysluplné rozhovory. Program je 100 hodinový, rozdělený na část výcvikovou (60 hodin) a supervizní (40 hodin).

reference

více info a přihlášky zde


Systemické koučování - 2. ročník

Navazující ročník koučování rozšiřuje metodiku o práci s malou skupinou a pro koučování jednotlivců i skupin nabízí obohacení o pohledy a postupy jiných konstruktivistických směrů (zejména narativního přístupu). Je určen úspěšným (akreditovaným) absolventům prvního ročníku nebo absolventům obdobných výcviků.

více info a přihášky zde


Úvod do mentorských dovedností

Čtyřdenní kurz ve spolupráci s kolegyní Lenkou Šimkovou, zaměřený na podporu umění předávat dovednosti, které nejde najít v příručkách a materiálech pro nové pracovníky.

více info a přihlášky zde