Systemické koučování - 2. ročník

Cíle programu:

  • zdokonalit se ve zvládání základních metod, technik a postupů systemického přístupu 
  • naučit se více využívat sebereflexe II. řádu (jak přemýšlím, z čeho vycházím, na jakých předpokladech stavím)
  • rozvíjet schopnost efektivně moderovat skupinové činnosti (porady, mítinky, workshopy apod.)
  • obohatit si vlastní repertoár postupů v koučování (narativní přístupy a jiné)
  • najít způsob, jak využít systemické myšlení a začlenit zvládnuté metody do své praxe

Skupinový výcvikový program je 60 hodinový, rozdělen do čtyř dvoudenních setkání, dvakrát středa a čtvrtek, dvakrát víkend, vždy 9.00 - 17.30 hod.

Přihláška

Info o ceně na vyžádání.