O systemickém koučování

Systemické pojetí koučování v sobě kombinuje myšlenkové přístupy různých disciplín, jimž je společné neredukcionalistické zacházení s komplexitou: radikální konstruktivismus, obecná teorie systému, teorie komunikace, sociální konstrukcionismus, teorie soběvztažnosti, teorie sebeorganizace a dynamických systémů, teorie chaosu atp.

.... především dokáže nadchnout ty, kteří ve složitém světě volají po zdravém selském rozumu ...

Kouč pomáhá druhému v partnerském vztahu a procesu odkrývat, využívat a posilovat své vlastní zdroje, pracovat se svými rezervami a se všemi svými přednostmi, svoji energii věnovat práci na své „lepší budoucnosti“, překonávání problémů a dosahování efektivních cílů. Jedná se o rozvoj vztahu k sobě samému, vytváření a posilování vlastní kompetentnosti v životě, soukromí i práci. Proces koučování zvyšuje sebevědomí, sebeúctu a kladné sebehodnocení, pozitivní myšlení a vztah k ostatním lidem a životu vůbec.

... a ve výcviku koučování dochází u účastníků k obdobným změnám ...

Systemické koučování

  • pomáhá lidem a systémům odhalovat a rozvíjet své zdroje a potenciál.

Systemické koučování

  • umí rozvíjet schopnost přesně a konkrétně vědět, co chci, plánovat a řídit si svůj život.

Systemické koučování

  • staví na všem, co funguje, co se podařilo, jakých cílů už bylo dosaženo, a to dále rozvíjí.

Litaratura:

Ludewig, K. (1994), Systemická terapie, ISZ – Palata
De Shazer, S. (1994), Words Were Originally Magic, W.W. Norton
Schlippe, A., Sweitzer, J. (2001), Systemická terapie a poradenství, Cesta Brno
Úlehla, I. (1999), Umění pomáhat, SLON Praha