Úvod do mentorských dovedností

Kurz ve spolupráci s kolegyní Lenkou Šimkovou.

Přihláška

Kurz nabízíme pro ucelenou skupinu zájemců. Informace o ceně na vyžádání.

Program kurzu

Modul 1 - "Buď tak laskav, nementoruj!" A nebo raději: "Prosím, buď mým mentorem!"

 • úvod - otevření kurzu
 • co mentoring je a co není
 • kdy a proč je mentoring pro organizaci přínosem
 • podmínky pro úspěšné fungování vztahu mentor - mentee

Modul 2 - "A kdo říká, že to máme udělat?"

 • význam jasného kontextu a jasného zadání, aneb co mají mentor a mentee vědět, než vstoupí do vzájemné spolupráce
 • dobře definované cíle
 • kdo je zodpovědný za dodržení cíle, kdo za cestu k němu
 • mentorovo komunikační minimum

Modul 3 - Co všechno mentor předává?

 • mentorské dovednosti - techniky vedení rozhovoru 1
 • reflektování vlastní mentorské práce
 • pomoc a kontrola
 • příležitostni a rizika

Modul 4 - "A co já?" Vlastní mentoringové cíle

 • mentorské dovednosti - techniky vedení rozhovoru 2
 • poskytování zpětné vazby
 • výzvy - práce se stanovením vlastních mentoringových cílů
 • shrnutí a ukončení kurzu

Časový rozvrh kurzu

4 setkání po cca 2 týdnech, vždy od 8:30 do 13:30 hod.

Přihláška