Systemické koučování - 1. ročník

Cíle programu:

  • pochopit a naučit se základní metody, techniky a postupy, jak člověka (včetně sebe sama) a lidské vztahy účinně ovlivňovat
  • zvládnout teorii a praxi sebereflexe (přemýšlení o tom, jak a proč přemýšlím, a co, jak a proč dělám, a zda je to tak nejužitečnější)
  • zvýšit si sebevědomí
  • efektivněji komunikovat s druhými i sám se sebou
  • naučit se pracovat s problémy (a využívat je k dalšímu rychlejšímu růstu) 
  • umět pozitivně myslet a jednat 
  • rozvíjet schopnost přenášet své požadavky a požadavky firmy na své spolupracovníky nekonfliktním a neagresivním způsobem
  • rozvíjet schopnost podporovat ostatní a pomáhat jim cíleně využívat jejich současného (i skrytého) potenciálu
  • užitečně plánovat svůj seberozvoj a aktivně vytvářet svůj další život

Asi 30% programu tvoří teoretická výuka, 30% metodická příprava a 40% praktická cvičení a práce pod supervizí.

Výcviková část je rozložena do třech dvoudenních setkání, vždy středa a čtvrtek, 8.00 - 19.00 hod (s hodinovou přestávkou na oběd). Probíhá ve skupině 6 až 9 účastníků.

Část supervizní je rozdělena do 4 dní.

Po úspěšném absolvování (akreditování) výcviku obdrží účastníci certifikát s popsanou strukturou výcviku a jeho délkou, vč. uvedení počtu hodin, které byly věnovány rozvoji koučovacích dovedností, počtu hodiny věnovaných osobnostnímu rozvoji a počtu hodin věnovaných rozvoji etického přístupu, tj. tak, jak to vyžaduje akreditační řád České asociace koučů.

 

Přihláška

Info o ceně a termínech na vyžádání.