Reference


"Výcvik v systemickém koučování jsem u Štěpánky Podrazilové absolvoval v roce 2013. Zpětně mohu s klidným svědomím investici (jak finanční, tak časovou) do tohoto výcviku hodnotit jako velmi dobrou a jednu z nejlepších, které jsem do svého rozvoje vložil. Štěpánka mne i další účastníky výcviku provedla teorií i praxí systemického koučování, ale zejména kladla důraz na systemické myšlení. Systemické koučování v podání Štěpánky Podrazilové je vlastně přirozeným rozvinutím systemického přístupu k řešení problémů. Ostatně, já to, co jsem se ve výcviku naučil, neaplikuji jen jako kouč, ale hlavně jako manažer při denní práci se svým týmem i při práci na různých projektech. Systemicky lze vést porady, zadávat úkoly, motivovat tým i čelit nepříjemným pracovním či osobním výzvám. Systemicky lze samozřejmě také pomáhat i v nepracovním kontextu. Své budoucí „kariéry“ kouče se určitě nezříkám, ale pro mne bylo do jisté míry objevem – a to příjemným – že systemický přístup mohu úspěšně uplatnit v běžné praxi. Praxe v nákupu mne naučila zvažovat naoko výhodné nabídky více než dvakrát. Výcvik se Štěpánkou Podrazilovou rád doporučuji."

Ing. Milan Baťha, MBA, ředitel nákupu Vitana, a.s


"V první polovině roku 2013 jsem u Štěpánky Podrazilové absolvoval kurz systemického koučinku. Nově nabytá dovednost koučinku je pro mne velmi užitečná jak v práci, kde ji používám při vedení různých druhů rozhovorů, tak mnohdy i v soukromém životě. V současné době koučuji a mentoruji několik lidí, kteří jsou ve firemním programu pro talenty, stejně tak se aktivně podílím na unikátním projektu mezifiremního mentoringu. Dovednosti a zkušenosti získané od Štěpánky jsou pro mne v tomto směru zcela klíčové. Štěpánku považuji za profesionála a mohu ji vřele doporučit."

Ing. Libor Dočkálek, Business Intelligence Competency Center Director, Telefonica


"Je to jednoduché. V ČR není moc koučů, kteří by byli skutečnými kouči a uměli svoji profesi. Štěpánka Podrazilová to opravdu umí. Kouč vás má doprovázet, otevírat cesty, chápat vaši situaci. Rozhodně vás nesmí tlačit, kritizovat a nutit! Štěpánka Podrazilová vás s citem  vede a nakonec sami najdete řešení. A o tom to je. Kdo jiný by vám měl řešení najít než vy sami?"

Mgr. Michaela Duda Jandová, marketingový specialista