Ostatní

EFEKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA V SOCIÁLNÍ PRÁCI (AKREDITACE MPSV)

Jednodenní výcvik, který se soustředí na práci uvnitř týmů poskytujících sociální služby, a to specificky na rozvoj dovednosti poskytování efektivní zpětné vazby pracovníkům/kolegům. Je určen pro pracovníky managementu sociálních služeb.

více info a přihlášky na www.g-i.cz


PRÁCE SE STÍŽNOSTMI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (AKREDITACE MPSV)

Jednodenní výcvik, jenž má za cíl rozšířit profesionální možnosti reagování na nejčastější situace stížností, se kterými se v praxi setkávají pracovníci sociálních služeb.

více info a přihlášky na www.g-i.cz


PRÁCE V MALÉM TÝMU (AKREDITACE MPSV)

Jednodenní výcvik zaměřený na podporu komunikace v rámci týmu pomáhajících pracovníků. Je zaměřen na specifické podmínky týmové práce v sociálních službách.

více info a přihlášky na www.pksp.cz

Na realizaci těchto výcviků spolupracuji s kolegyní Lenkou Šimkovou.